Travelling Salesman

Såg just klart Travelling Salesman. Allvarliga män sitter i ett konferensrum och diskuterar följderna av århundradets matematiska upptäckt.

What's not to like?

Titeln syftar på det berömda matematiska problemet med samma namn.